กฎหมายน่ารู้

กรณีขับรถชนวัวที่เดินข้ามถนน เจ้าของวัวหรือผู้ขับรถผิด?

กรณีขับรถชนวัวที่เดินข้ามถนน เจ้าของวัวหรือผู้ขับรถผิด?

เห็นคลิปรถกระบะพุ่งชนวัวข้ามถนนอย่างแรง จากที่แชร์จากเฟซบุ๊กของ ชวลิต ทรัพย์นิมิตไพศาลชวนให้นึกได้ว่าอยากเขียนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว เพราะเคยเกิดเหตุกับญาติใกล้ชิดของผู้เขียนเองและ มีกรณีคล้าย ๆ กันถามเข้ามาบ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ จากกรณีดังกล่าวชวนให้สงสัยอย่างมากว่าใครเป็นฝ่ายผิด มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กัน

ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๓ ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นยอมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

ตามกฎหมาย ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์ในบริเวณทางหลวง  และห้ามมิให้ขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์บนทางในลักษณะกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ ดังนั้นหากกรณีรถชนวัวควายที่ข้ามถนนกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมคอยจูงหรือต้อนแล้ว “เจ้าของ” วัวควายย่อมต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถชนวัวควายแล้วได้รับความเสียหาย

แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะถูกต้องเสมอไป  หากเห็นอยู่แล้วว่าวัวควายกำลังข้ามถนนหรือมีท่าทีว่าจะขึ้นมาบนถนน ในระยะห่างเพียงพอที่จะเบรคเพื่อลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถได้ แต่มิได้กระทำ กลับขับรถเร็วโดยไม่ระมัดระวังแล้ว ฝ่ายคนขับรถก็เป็นฝ่ายผิดเสียเอง เพราะถือว่าประมาทปราศจากความระมัดระวัง

การขับรถและการขี่ จูง ไล่ต้อนสัตว์ไปตามทางหรือให้ข้ามถนนนั้น ทั้งฝ่ายผู้ขับขี่รถยนต์และฝ่ายผู้ควบคุมสัตว์หรือเจ้าของมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายทั้งสองฝ่าย แต่ก็เห็นหลายครั้งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายปล่อยปละละเลย ไม่ผูกเชือกให้ดี หรือปล่อยให้กินหญ้าข้างทางโดยไม่ควบคุมดูแลจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงกลายเป็นฝ่ายผิดในที่สุด ในหลายๆเหตุก็เห็นใจที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายรถยนต์ ไหนจะต้องเสียวัวเสียควายจากอุบัติเหตุอีก จึงอยากฝาก ผู้อ่านทั้งหลาย หากมีญาติมิตร ก็อยากให้เตือน ๆ กันหรือบอกกล่าวแก่คนรอบข้างที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ให้ใช้ความระมัดระวังคอยควบคุมดูแลให้ดีในการเลี้ยงสัตว์ใกล้ๆ กับถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจะทำให้เสียเงินเสียทองขึ้นในอนาคต…

เข้าสู่หน้าหลัก >>>kwamkidhen.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดีๆ … อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ^^

พูดคุยกับเจ้ เมาท์มอยวงการกีฬาติดตามได้ในเพจนี้นะจ๊ะ

อยากรู้เรื่องกฏหมาย ฝากติดตามเพจครบเครื่องเรื่องกฎหมายด้วยนะจ๊ะ