กฎหมายน่ารู้

เมียหลวง (ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) ฟ้องเรียก ค่าทดแทนจากเมียน้อยได้

เมียหลวง (ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) ฟ้องเรียก ค่าทดแทนจากเมียน้อยได้

เมียหลวงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่น (เมียน้อย) ที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีได้
ในกรณีที่เมียหลวงหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรส) จับได้ว่าสามีแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย หรือสามีไปเลี้ยงดูปูเสื่อสาวๆ หรือไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

เมียหลวงสามารถฟ้องหย่า และหรือ เรียกค่าทดแทนจากเมียน้อยได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และ ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตน มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
ถ้าสามีหรือภริยายินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตาม มาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะ เรียกค่าทดแทนไม่ได้

แต่เมียหลวงไม่สามารถฟ้องให้ศาลบังคับสามีเลิกมีความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4014/2530

การที่จำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวนั้น โจทก์จะขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ระงับการมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์ด้วยไม่ได้ เพราะโจทก์เพียงแต่มีสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสองทั้งโดยสภาพของคำขอดังกล่าวไม่เปิดช่องให้ศาลบังคับคดีได้

เข้าสู่หน้าหลัก >>>kwamkidhen.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดีๆ … อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ^^

พูดคุยกับเจ้ เมาท์มอยวงการกีฬาติดตามได้ในเพจนี้นะจ๊ะ