การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและของไทยปี 2018
บ้านและสวน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและของไทยปี 2018

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและของไทยปี 2018

เว็บไซต์ www.topuniversities.com ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นประจำทุกปี ซึ่งมี 2018 ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2017 อยู่พอสมควร เราไปดูกันดีกว่าปีนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้าง
เกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดมีดังนี้
1. ภาพรวม
2. ชื่อเสียงทางวิชาการ
3. ชื่อเสียงพนักงาน
4. นักศึกษาในคณะ
5. คณะนานาชาติ
6. นักศึกษานานาชาติ
7. นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากต่างประเทศ
8. นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปเรียนยังต่างประเทศ
9. อาจารย์ในคณะระดับ PHD
10. งานวิจัยต่อคณะ
11. การอ้างอิงต่องานวิจัย

10 อันดับแรกมหาวิทยาลัยทั่วโลก QS Ranking 2018 จัดอันดับไว้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย MIT (USA)
2. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (USA)
3. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (USA)
4. สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (USA)
5. มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (อังกฤษ)
6. มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (อังกฤษ)
7. มหาวิทยาลัยลอนดอน (อังกฤษ)
8. มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล (อังกฤษ)
9. มหาวิทยาลัยชิคาโก (USA)
10. สถาบันเทคโนโลยีสวิส (สวิสเซอร์แลนด์)

10 อันดับแรกมหาวิทยาลัยในเอเชีย QS Asian Ranking 2018 จัดอันดับไว้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (สิงคโปร์) (อันดับ 11 ของโลก)
2. มหาวิทยาลัยนันยาง (สิงคโปร์) (อันดับ 15 ของโลก)
3. มหาวิทยาลัยชิงหวา (จีน) (อันดับ 25 ของโลก)
4. มหาวิทยาลัยฮ่องกง (ฮ่องกง) (อันดับ 26 ของโลก)
5. มหาวิทยาลัยโตเกียว (ญี่ปุ่น) (อันดับ 28 ของโลก)
6. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (ฮ่องกง) (อันดับ 30 ของโลก)
7. มหาวิทยาลัยเกียวโต (ญี่ปุ่น) (อันดับ 36 ของโลก)
8. มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (เกาหลีใต้) (อันดับ 36 ของโลก)
9. มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (จีน) (อันดับ 38 ของโลก)
10. มหาวิทยาลัยฟูตัน (จีน) (อันดับ 40 ของโลก)

10 อันดับแรกมหาวิทยาลัยในอาเซียน QS Asian Ranking 2018 จัดอันดับไว้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (สิงคโปร์) (อันดับ 11 ของโลก)
2. มหาวิทยาลัยนันยาง (สิงคโปร์) (อันดับ 15 ของโลก)
3. มหาวิทยาลัยมลายา (มาเลเซีย) (อันดับ 114 ของโลก)
4. มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (มาเลเซีย) (อันดับ 229 ของโลก)
5. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเคบังซานมาเลเซีย (มาเลเซีย)(อันดับ 230 ของโลก)
6. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไทย) (อันดับ 245 ของโลก)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (มาเลเซีย) (อันดับ 253 ของโลก)
8. มหาวิทยาลัยเซนต์มาเลเซีย (มาเลเซีย) (อันดับ 264 ของโลก)
9. มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) (อันดับ 277 ของโลก)
10. สถาบันเทคโนโลยีบันดุง (อินโดนีเซีย) (อันดับ 331 ของโลก)

**11. มหาวิทยาลัยมหิดล (ไทย) (อันดับ 334 ของโลก)

10 อันดับแรกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย QS Asian Ranking 2018 จัดอันดับไว้ดังนี้
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อันดับ 50 ของเอเชีย)
2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 58 ของเอเชีย)
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 97 ของเอเชีย)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 112 ของเอเชีย)
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 149 ของเอเชีย)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 171 ของเอเชีย)
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับ 178 ของเอเชีย)
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับ 188 ของเอเชีย)
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(อันดับ 261-270 ของเอเชีย)
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ 301-350 ของเอเชีย)

ที่มา: www.topuniversities.com