บ้านและสวน

SWIFT CODE, BIC CODE รหัสธนาคารที่ควรรู้เมื่อต้องรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ

SWIFT CODE, BIC CODE รหัสธนาคารที่ควรรู้เมื่อต้องรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ

หากคุณมีเหตุที่จะต้องทำการรับเงินจากต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนอกจากจะต้องกรอกชื่อบัญชี, เลขที่บัญชี, ชื่อธนาคารแล้ว จะมีช่องหนึ่งที่เว้นช่องว่างให้กรอก โดยมีหัวข้อว่า “Swift /BIC Code” ซึ่งหลายคนคงจะงงว่ามันคือรหัสอะไร ไปหาคำตอบกันเลย

Swift Code, BIC Code คืออะไร?

Swift Code คือ รหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) ที่เป็นรหัสประกอบด้วยอักขระ 8 ถึง 11 ตัว สำหรับใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ SWIFT code เนื่องจาก SWIFT ย่อมาจากคำว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ส่วน BIC ย่อมาจาก Bank Identifier Code

โดยรหัสธนาคาร (Swift Code) ของธนาคารในประเทศไทย มีดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
Swift Code: KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com)
Swift Code: BKKBTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th)
Swift Code: SICOTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (www.standardchartered.co.th)
Swift Code: SCBLTHBX

ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th)
Swift Code: KRTHTHBK

ธนาคารไทยธนาคาร (www.bankthai.co.th)
Swift Code: UBOBTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com)
Swift Code: AYUDTHBK

ธนาคารนครหลวงไทย (www.scib.co.th)
Swift Code: SITYTHBK

ธนาคารทหารไทย (www.tmbbank.com)
Swift Code: TMBKTHBK

ธนาคารยูโอบี (www.uob.co.th)
Swift Code: BKASTHBK