WADA สั่งแบนรัสเซีย 4 ปี จากรายการโอลิมปิกและชิงแชมป์โลก
กีฬา ข่าว

WADA สั่งแบนรัสเซีย 4 ปี จากรายการโอลิมปิกและชิงแชมป์โลก

WADA หรือ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ได้ประกาศออกคำสั่งแบน รัสเซีย เป็นเวลา 4 ปี จากการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และชิงแชมป์โลก