กีฬา ข่าว

ยกน้ำหนักคนพิการไทยคว้า 1 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง เก็บคะแนนสะสมพาราลิมปิกส์ 

ยกน้ำหนักคนพิการไทยคว้า 1 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง เก็บคะแนนสะสมพาราลิมปิกส์