ความคิดเห็นชาวเวียดนามเกี่ยวกับประเด็น "เวียดนามล้าหลังจริงหรือไม่?"
คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวเวียดนามเกี่ยวกับประเด็น “เวียดนามล้าหลังจริงหรือไม่?”

หากมีใครทีไหนมาพูดว่า เวียดนามล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน, โปรดเอาตารางนี้ให้ดู จะเห็นได้ว่าในแง่ของสัดส่วนทางเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนช่วง 20 ปีที่ผ่านมา