กฎหมายน่ารู้

เมียหลวง (ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) ฟ้องเรียก ค่าทดแทนจากเมียน้อยได้

เมียหลวงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่น (เมียน้อย) ที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีได้
ในกรณีที่เมียหลวงหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรส)