คอมเมนต์ชาวจีนหลังเห็นวิดีโอตลาดนัดรถไฟรัชดาปิดชั่วคราวเนื่องจากโรคระบาด
คอมเมนต์ อื่นๆ

คอมเมนต์ชาวจีนหลังเห็นวิดีโอตลาดนัดรถไฟรัชดาปิดชั่วคราวเนื่องจากโรคระบาด

พวกเรารอพวกคุณมาเที่ยวเมืองไทยไม่ไหวแล้ว!!!ไม่มีตลาดนัดรถไฟอีกต่อไปแล้ว