คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวต่างชาติในวิดีโอที่ชื่อว่า “สิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนไปกรุงเทพฯ” 

มาฝรั่งทำวิดีโอสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาเที่ยวกรุงเทพฯ ไปดูกันว่าความคิดเห็นชาวต่างชาติในวิดีโอที่ชื่อว่า “สิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนไปกรุงเทพฯ” จะเป็นอย่างไร