คอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทราบข่าวลือว่ากลุ่มเซ็นทรัลสนใจซื้อธุรกิจค้าปลีกจากวินกรุ๊ป
กีฬา คอมเมนต์

คอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทราบข่าวลือว่ากลุ่มเซ็นทรัลสนใจซื้อธุรกิจค้าปลีกจากวินกรุ๊ปของเวียดนาม

คอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทราบข่าวลือว่ากลุ่มเซ็นทรัลสนใจซื้อธุรกิจค้าปลีกจากวินกรุ๊ปของเวียดนาม