ความคิดเห็นชาวต่างชาติหลังไทยจะปิดอ่าวมาหยาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ
คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวต่างชาติหลังไทยจะปิดอ่าวมาหยาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

หมู่เกาะที่มีชื่อเสียงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่สามารถเข้าชมได้ในปีนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการที่จะปกป้องระบบนิเวศจากความร้อนของน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อรายได้การท่องเที่ยวและกระทบต่องานอีกหลายคนงาน