คอมเมนต์มาเลย์+อาเซียน หลังมาเลเซียมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนในปี 2023
คอมเมนต์ อื่นๆ

คอมเมนต์มาเลย์+อาเซียน หลังมาเลเซียมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนในปี 2023

คอมเมนต์มาเลย์+อาเซียน หลังมาเลเซียมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนในปี 2023

คอมเมนต์มาเลย์เกี่ยวกับประเด็นการทวงคืนปัตตานีให้กับประเทศมาเลเซีย
คอมเมนต์ อื่นๆ

คอมเมนต์มาเลย์เกี่ยวกับประเด็นการทวงคืนปัตตานีให้กับประเทศมาเลเซีย

มีชาวมาเลเซียท่านนึงได้โพสต์รูปพร้อมข้อความในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์มลายูเอาไว้ว่า “ประเทศที่หายไปจากคาบสมุทรมลายู รัฐปาตานี”