กฎหมายน่ารู้

ปรับโทษใหม่ ทะเลาะวิวาทปรับ 5 พัน ทำร้ายร่างกายปรับ 4 หมื่น คุก 2 ปี

ว่าด้วยกฎหมายอาญามีการอัพเดทเพิ่มเติมโทษในหลาย ๆ มาตรา แล้วก็มักจะมีการอ้างว่าไม่รู้ในหลาย ๆ ครั้งเคยได้ยินว่า “ยอมเสียค่าปรับ 500 ขอหวด(ต่อย,ตบ)สักทีเหอะ” สมัยนี้ใช้ไม่ได้แล้วนาจา