กฎหมายน่ารู้

เรื่องของ “หนี้” ที่ “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ควรรู้

ปัจจุบัน ว่าด้วยเรื่องเงินๆ ทองๆ นั้นไม่เข้าใครออกใครจริงๆ แต่ถ้าเงินขาดมือเมื่อไหร่ก็ต้องหามาเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคล แต่เมื่อมีการ ยืมเงิน หรือ กู้เงิน หรือจากการทำสัญญาต่างๆ ที่ทำให้เกิดเจ้าหนี้และลูกหนี้