คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวอาเซียนและต่างชาติกับเกี่ยวกับทุเรียน (ทุเรียนใครดีที่สุด) 

หลังจากที่ฝรั่งลงคลิปการชิมทุเรียนครั้งแรก ก็มีชาวอาเซียนออกมาเคลมกันใหญ่ว่าทุเรียนมาจากประเทศของตน และในประเทศของตนอร่อยที่สุด ไปดูกันว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไร