หน่วย SWAT ไทยคว้าอันดับ 5 ของโลก ในการแข่งขันทางยุทธวิธี UAE SWAT Challenge 2023
กีฬา ข่าว

หน่วย SWAT ไทยคว้าอันดับ 5 ของโลก ในการแข่งขันทางยุทธวิธี UAE SWAT Challenge 2023

หน่วย SWAT ไทยคว้าอันดับ 5 ของโลก ในการแข่งขันทางยุทธวิธี UAE SWAT Challenge 2023