ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความแตกต่างในการทำงานของคนไทยและคนญี่ปุ่น
คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความแตกต่างในการทำงานของคนไทยและคนญี่ปุ่น

หลังจากที่ชาวที่ญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทยได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานของคนญี่ปุ่นและคนไทย มาดูกันว่าความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความแตกต่างในการทำงานของคนไทยและคนญี่ปุ่น จะเป็นอย่างไร