กฎหมายน่ารู้

เรื่องของลูกหนี้ควรรู้หากถูกทวงหนี้จากเจ้าหนี้

จากบทความก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของ “เจ้าหนี้” เราจะมาต่อด้วย บทความในส่วนของ “ลูกหนี้” ว่าเวลาเจอทวงหนี้ แบบหฤโหด หรือเจอ นักทวงหนี้ทั้งหลายมาในรูปแบบต่างๆ ควรรู้อะไรบ้างหรือควรทำอย่างไร