ความคิดเห็นชาวกัมพูชาหลังเห็นข่าวปลอมของ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำของไทย
คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวกัมพูชาหลังเห็นข่าวปลอมของ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำของไทย

หลังจากมีข่าวปลอมถูกนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในเพจของกัมพูชา มาดูกันว่าความคิดเห็นชาวกัมพูชาหลังเห็นข่าวปลอมของ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำของไทย จะเป็นอย่างไร