สื่อกัมพูชาเผยเหตุที่ตัดเพาะกายในซีเกมส์เพราะตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬาตัวเอง
กีฬา ข่าว

สื่อกัมพูชาเผยเหตุที่ตัดเพาะกายในซีเกมส์เพราะตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬาตัวเอง

สื่อกัมพูชาเผยเหตุที่ตัดเพาะกายในซีเกมส์เพราะตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬาตัวเอง