คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์หลังมีการเปรียบเทียบเที่ยวกับท่องเที่ยวระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ 

จากการรายงานข่าวของสื่อฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ยังคงตามหลังประเทศอื่นของอาเซียนในเรื่องของการท่องเที่ยว ติดตามได้จากการรายงานของ Jekki Pascual