คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นจากเวียดนามเกี่ยวกับการกระจายรายได้ในแต่ละภูมิภาคของไทย

ความคิดเห็นจากเวียดนามเกี่ยวกับการกระจายรายได้ในแต่ละภูมิภาคของไทย <มุมอภิปรายประจำสัปดาห์> เวียดนามกำลังเรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดจากสิ่งที่ไทยกำลังประสบ???