น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ - กินอย่างไรให้ไกลโรค
สุขภาพ

น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ – กินอย่างไรให้ไกลโรค

กินอย่างไรให้ไกลโรค คุณหมอต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่โรค NCDs (Non-Communicable Disease) โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประเทศไทย ร้อยละ 73 เสียด้วยโรคจำพวกนี้ เช่น เบาหวาน ความดันโดหิต ภูมิแพ้ แพ้ภูมิ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ไตเสื่อม มะเร็ง ฯลฯ