ความคิดเห็นชาวโลกเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย
คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวโลกเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย

ความคิดเห็นชาวโลกเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย

BBC News 14 เมษายน
Songkran is often called the biggest water fight in the world. 🌊🌊🌊
สงกรานต์มักจะถูกเรียกว่า “เทศกาลสาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 🌊🌊🌊

Surender *** (อินเดีย)
Happy New year to all cambodians,Thailand ,Nepalese and to all indigenous peoples …we here celebrating our new year in india!!!
สวัสดีปีใหม่ ชาวกัมพูชา, ชาวไทย, ชาวเนปาล, และชนเผ่าพื้นเมืองทุกคน … พวกเราที่นี่ก็ฉลองปีใหม่ของพวกเราที่อินเดียด้วยเช่นกัน!!!

Thitsar *** (เมียนมา)
Happy new year to all Myanmar ,Thailand ,Laos and Cambodia. We are celebrating together. We are Same culture and Traditions . Have Fun !
สวัสดีปีใหม่ ชาวเมียนมา, ชาวไทย, ชาวลาว, และชาวกัมพูชาทุกคน … พวกเรากำลังเฉลิมฉลองด้วยกัน พวกเรามีวัฒนธรรรมและประเพณีเดียวกัน … ขอให้สนุกและมีความสุข!

Ponleu *** (กัมพูชา)
Happy New Year to Cambodia 🇰🇭, Thailand 🇹🇭, Laos 🇱🇦 and Myanmar 🇲🇲. We all enjoy the happy time to go back to homeland at the province to meet parents, grand parents, to visit relatives and old people we respect.
สวัสดีปีใหม่ ชาวกัมพูชา 🇰🇭, ชาวไทย 🇹🇭, ชาวลาว 🇱🇦, และชาวเมียนมา 🇲🇲 พวกเราทุกคนสนุกสนานกับช่วงเวลาแห่งความสุขในการกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเพื่อพบพ่อแม่, พี่น้อง, ปู่ย่าตายาย, และผู้อาวุโสที่เราเคารพรัก

Natt *** (ไทย)
Welcome to Thailand on April between 13 to 15 “Songkran’s day” is my new year and my family day so funny festivals .Happy New year to you all. 🎉
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยในวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน “วันสงกรานต์” เป็นวันปีใหม่ของฉันและวันครอบครัวของฉันเป็นเทศกาลที่สนุกสนานมาก … สวัสดีปีใหม่นะทุกคน 🎉

Farhat ***(ฟิลิปปินส์)
Happy New Year Thailand. I was there last year and I experienced your Songkran Festival it was really fun kupongkap❤ I love Pai Thailand❤
สวัสดีปีใหม่ไทย ฉันอยู่ที่นั่นเมื่อปีที่แล้วและฉันได้สัมผัสกับเทศกาลสงกรานต์ของคุณ มันสนุกจริงๆ ขอบคุณครับ ❤ฉันรักปาย ประเทศไทย❤

Allan *** (ออสเตรเลีย)
Happy Songkran to all in Thailand 🎉💕
สุขสันต์วันสงกรานต์สำหรับทุกคนในประเทศไทย🎉💕

Nicola *** (อังกฤษ)
Songkran is an awesome way to celebrate the new year and a great experience! Happy New Year Thailand
เทศกาลสงกรานต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเฉลิมฉลองปีใหม่และเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม! สวัสดีปีใหม่ไทย

Alexandra *** (อังกฤษ)
We experienced this last year in a small village near Lomsak it is the craziest thing I have ever seen and so much fun happy new year 🇹🇭
เรามีประสบการณ์ในปีที่แล้วในหมู่บ้านเล็ก ๆ ใกล้กับอำเภอหล่มสักมันเป็นสิ่งที่บ้าที่สุดที่ฉันเคยเห็นและสนุกมาก ๆ ในปีใหม่ไทย 🇹🇭

Sheida *** (อังกฤษ)
We’ve celebrated Songkran in Koh Tao and it was awesome! Lots of fun, water fights and music! ❤️ THAILAND!
เราฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่เกาะเต่าและมันยอดเยี่ยมมาก! สนุกสนานมาก, ทั้งการเล่นสาดน้ำและเสียงดนตรี! ❤️ประเทศไทย!

Megan *** (กัมพูชา)
It’s Cambodia 🇰🇭 New Year as well . Happy Cambodian New Year .
เป็นปีใหม่ของกัมพูชาด้วยเช่นกัน สวัสดีปีใหม่กัมพูชา

Loading…

Jeevaharan *** (ศรีลังกา)
Also celebrate in Sri Lanka and south India as a Tamil New Year.
เฉลิมฉลองในศรีลังกาด้วยเช่นกันและทางอินเดียตอนใต้เป็นปีใหม่ของชาวทมิฬ

Pema *** (ภูฏาน)
Happy Songkran Thailand. One of the most fascinating festivals that I ever got to celebrate! Have fun people!
สุขสันต์วันสงกรานต์ประเทศไทย เป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่าหลงใหลที่สุดที่ฉันเคยฉลองมา! ขอให้สนุกนะทุกคน!

Tint *** (เมียนมา)
Celebrating Myanmar🇲🇲 Thingyan,water festival and new year
ฉลองเทศกาลติงยานเมียนมา 🇲🇲 เทศกาลเล่นน้ำและปีใหม่

Jackie *** (อังกฤษ)
We are in koi Samui so we have been involved in the water festival, we had such a laugh.
พวกเราอยู่ที่เกาะสมุยดังนั้นพวกเราจึงได้มีส่วนร่วมในเทศกาลน้ำด้วย, พวกเราหัวเราะเฮฮากันมาก

Sahil (อินเดีย)
Happy new to thailand… Bt plz save water… 🙏
สวัสดีปีใหม่นะประเทศไทย …. แต่ได้โปรดประหยัดน้ำด้วยนะ… 🙏

Evelyn (เมียนมา)
It’s Myanmar New Year too. We call it “Thingyan Festival”. Happy New Year To You All. ❤
มันก็เป็นปีใหม่ของเมียนมาด้วยเช่นกัน … พวกเราเรียกมันว่า “เทศกาลติงยาน” สวัสดีปีใหม่นะทุกคน ❤

Poppy (ไม่ทราบ)
Happy New Year to all the humble Buddhism in the land of happiness – Thailand
สวัสดีปีใหม่แด่ชาวพุทธผู้อ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนในดินแดนแห่งความสุข – ประเทศไทย

John (อังกฤษ)
Have been lucky enough to have experienced it 3 times it is an absolutely amazing experience happy new year Thailand
มีความโชคดีพอที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ 3 ครั้ง … มันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมาก, สวัสดีปีใหม่ไทย

Morag (อังกฤษ)
We are in Khoa Lak and it was brilliant fun! Buckets of water getting thrown at cars going by and everyone!
พวกเราอยู่ที่เขาหลักและมันสนุกมาก! สาดน้ำจากถังไปที่รถและคนที่ผ่านไปมา!

Nishan (เนปาล)
it’s Nepal new year too happy new year to all brothers and sisters all over the world 🌷🌷🌷❤️❤️
มันเป็นปีใหม่ของเนปาลด้วยเช่นกัน สวัสดีปีใหม่กับพี่น้องทุกคนทั่วโลกนะ🌷🌷🌷❤️❤️

Rachel (ไม่ทราบ)
One of the best experiences ever! So much fun x
เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา! สนุกมาก x

Jani (ศรีลังกา)
We in Sri Lanka also celebrated New Year today!
พวกเราในศรีลังกาก็เฉลิมฉลองปีใหม่วันนี้เช่นกัน!

Sai (เมียนมา)
It is not buddhist new year 😂
มันไม่ใช่ปีใหม่ของชาวพุทธนะ 😂

Alex (เนปาล)
Happy Songkran Thailand 🇹🇭 💕
สุขสันต์วันสงกรานต์ประเทศไทย 🇹🇭 💕

Angel *** (เม็กซิโก)
Perfect! Let’s waste more water, doesn’t matter we have lots of it! 😡
เพอร์เฟ็ค! จงสิ้นเปลืองน้ำกันมากขึ้นอีก, ไม่ว่าพวกเราจะมีอยู่มากมายแค่ไหนก็ตาม ! 😡

Kun *** (กัมพูชา)
It’s a Khmer New year in Cambodia 🇰🇭 Happy khmer New year! the year of pig 🐖
มันเป็นวันปีใหม่ของเขมรในกัมพูชา, สวัสดีปีใหม่เขมร! ปีหมู🐖

Amit *** (เนปาล)
Today is our new year, happy new year us….. Nepal 🇳🇵
วันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเรา, สวัสดีปีใหม่นะพวกเรา … เนปาล 🇳🇵

Bor *** (กัมพูชา)
I’m from Cambodia, our. Songkran is on 14th to 16th, Happy Khmer New year.
ฉันมาจากกัมพูชา … ของพวกเรา วันสงกรานต์คือวันที่ 14 ถึง 16 สวัสดีปีใหม่เขมร

Bobbie *** (ไม่ทราบ)
Don’t waste water.
อย่าสิ้นเปลืองน้ำ

பிரேம்*** (อินเดีย)
Don’t waste water ……Plz save mother nature…..
อย่าสิ้นเปลืองน้ำ … ได้โปรดรักษาธรรมชาติเอาไว้ …

Lorraine *** (อังกฤษ)
We were in Chiang Mai and coming back from a trip and got soaked. People crowd outside their houses with barrels of water and soak passers by, everyone has a great time!
พวกเราอยู่ในเชียงใหม่และกลับมาจากการเดินทางและก็เปียกโชก ผู้คนแห่กันออกไปนอกบ้านของพวกเขาด้วยถังน้ำและสาดผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ดีของทุกคน!

Thomas *** (ไม่ทราบ)
It was horrible for me because they put ice cold water into the guns. Really, nothing worse than getting hit by ice cold water on an incredibly hot day.
มันน่ากลัวสำหรับฉันเพราะพวกเขาเอาน้ำแข็งเย็นๆ ใส่ลงไปในปืนฉีดน้ำด้วย จริงๆ แล้วไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการโดนน้ำเย็นจากน้ำแข็งในวันที่อากาศร้อนสุดๆ

Sokunthea *** (กัมพูชา)
Songkran in Cambodia 🇰🇭 is oldest country.
สงกรานต์ในกัมพูชา 🇰🇭 คือประเทศที่เก่าแก่ที่สุด

សុខ *** (กัมพูชา)
Thailand, Cambodia, Myanmar, Lao, Nepal, and some part in India…..New Year.
มันคือปีใหม่ของไทย, กัมพูชา, เมียนมา, ลาว, เนปาล, และบางส่วนของอินเดีย

Loading…

ฝากติดตามช่องยูทูปด้วยนะจ๊ะ >>> EJComment
เข้าสู่หน้าหลัก >>>kwamkidhen.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดีๆ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ ^^

พูดคุยกับเจ้ เมาท์มอยวงการกีฬาติดตามได้ในเพจนี้นะจ๊ะ