กีฬา ข่าว

ไทยเสนอขอเป็นผู้นำชาติอาเซียนเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2034 หลังจากมาเลเซียถอนตัว

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1