กีฬา คอมเมนต์

ความคิดเห็นชาวอาเซียนหลังไทยเป็นเจ้าเหรียญทองอาเซียนสกูลเกมส์ 2017

การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียน ครั้งที่ 9 “อาเซียนสกูลเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-21 ก.ค.60 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นครั้งแรกที่มีชาติสมาชิกสภากีฬานักเรียนอาเซียนเข้าร่วมครบ 10 ชาติ