'ไทย' ได้สิทธิ์เจ้าภาพแบดมินตัน 'เวิลด์ทัวร์ไฟน่อลส์2022' แทนจีน
กีฬา ข่าว

‘ไทย’ ได้สิทธิ์เจ้าภาพแบดมินตัน ‘เวิลด์ทัวร์ไฟน่อลส์2022’ แทนจีน

‘ไทย’ ได้สิทธิ์เจ้าภาพแบดมินตัน ‘เวิลด์ทัวร์ไฟน่อลส์2022’ แทนจีน