กีฬา คอมเมนต์

คอมเมนต์อาเซียนเห็นด้วยหลังสมาพันธ์ซีเกมส์มีมติให้เจ้าภาพจัดแข่งกีฬาพื้นบ้านไม่เกิน 2 ชนิด

คอมเมนต์อาเซียนเห็นด้วยหลังสมาพันธ์ซีเกมส์มีมติให้เจ้าภาพจัดแข่งกีฬาพื้นบ้านไม่เกิน 2 ชนิด