เรื่องน่าสนใจ

รองเท้าหรือนก? ช่างรองเท้าชาวญี่ปุ่นประดิษฐ์รองเท้านกพิราบ

ช่างทำรองเท้าชาวญี่ปุ่นออกแบบรองเท้าเพื่อให้มีลักษณะเหมือนนกพิราบให้พวกมันไม่กลัวเธอ