Comment ชาวต่างชาติหลังเห็นโฆษณาเชนไดร้ท์โฟมตายเกลี้ยงของไทย
คอมเมนต์ อื่นๆ

Comment ชาวต่างชาติหลังเห็นโฆษณาเชนไดร้ท์โฟมตายเกลี้ยงของไทย

หลังจากโฆษณายาฆ่าแมลงของไทยถูกปล่อยออกมาเพียงไม่นาน ชื่อว่า ชนไดร้ท์โฟมตายเกลี้ยง มาดูกันว่า Comment ชาวต่างชาติหลังเห็นโฆษณาเชนไดร้ท์โฟมตายเกลี้ยงของไทย จะเป็นอย่างไรกันบ้าง