ลมกรด 4X100 ม. ชาย เข้าที่ 1 รอบชิงฯ ที่เกาหลีใต้ แต่ไม่ผ่านการตัดตัวไปชิงแชมป์โลก (มีคลิป)
กีฬา ข่าว

ลมกรด 4X100 ม. ชาย เข้าที่ 1 รอบชิงฯ ที่เกาหลีใต้ แต่ไม่ผ่านการตัดตัวไปชิงแชมป์โลก (มีคลิป)

ลมกรด 4X100 ม. ชาย เข้าที่ 1 รอบชิงฯ ที่เกาหลีใต้ แต่ไม่ผ่านการตัดตัวไปชิงแชมป์โลก (มีคลิป)