คอมเมนต์ชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สิ่งของเข้าแถวของคนไทย
กีฬา คอมเมนต์

คอมเมนต์ชาวจีนเกี่ยวกับการใช้สิ่งของเข้าแถวของคนไทย

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีองค์กรการกุศลในประเทศไทยแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด, ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถรับของแจกได้ทันที ในขณะที่คนอื่นๆ จำเป็นต้องเข้าแถว