สมาคมฯ แจงการใช้งบประมาณแผนงานพัฒนาฟุตบอลไทยปี 2018
กีฬา ข่าว

สมาคมฯ แจงการใช้งบประมาณแผนงานพัฒนาฟุตบอลไทยปี 2018

ตามนโยบายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับประเทศสมาชิกทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาฟุตบอลทั่วทั้งโลก โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้