ความคิดเห็นชาวเวียดนามเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระของไทย
คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวเวียดนามเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระของไทย

ระเทศไทยกำลังวางแผนที่จะขุดคอคอดกระกับเงินลงทุนทั้งหมด 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หากคลองนี้สำเร็จ จะทำให้เวียดนาม (บางส่วน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้อย่างเช่น ก่าเมา พูค๊อก)