ข่าว ข่าวด่วน ข่าวฮอต อื่นๆ

ความคืบหน้าโครงการรถไฟรางเดี่ยว (Monorail) จังหวัดสงขลา

โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง – โมโน […]

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวฮอต อื่นๆ

ได้ข้อสรุป! รอครม.อนุมัติ เตรียมสร้างรถไฟฟ้าที่เชียงใหม่

สนข. เผยความคืบหน้าโครงการศึกษาฯระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุปเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Chiang Mai Light Rail Transit) เพราะมีความเหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่มากที่สุด