กีฬา ข่าว

สรุปเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการของนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 2017 ครบทุกประเภท

สรุปเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการของนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 2017 และเหรียญในกีฬาฬาแต่ละประเภทแยกตามชนิดกีฬา 

สรุปเหรียญรางวัลในแต่ละชนิดกีฬาของนักกีฬาไทย

1.กรีฑา  9 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวม 33 เหรียญ
2.เทควันโด  6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ
3.เซปัก ตะกร้อ  6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ
4.ยิงปืน 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ
5.เรือใบ  4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 14 เหรียญ
6.แบดมินตัน  4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ
7.เทนนิส  4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ
8.กอล์ฟ  3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ
9.ว่ายน้ำ  2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 18 เหรียญ
10.จักรยาน  2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ
11.เปตอง  2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ
12.มวยสากล  2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ
13.มวย  2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 5 เหรียญ
14.ปัญจัก สีลัต  2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ
15.สกีน้ำและน้ำแข็ง  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ
16.ไอซ์สเก็ท  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ
17.ฟุตซอล  2 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
18.วอลเลย์บอล  2 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
19.คาราเต้  1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 11 เหรียญ
20.โบวลิ่ง  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 5 เหรียญ
21.ยูโด  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญ
22.บิลเลียดและสนุกเกอร์  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญ
23.ปิงปอง  1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ
24.ยกน้ำหนัก  1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ
25.ฟุตบอล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
26.คริกเก็ต 1 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
27.รักบี้ 7 คน 1 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
28.โปโลน้ำ 1 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 1 เหรียญ
29.ฮอกกี้อินดอร์ 1 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 1 เหรียญ
30.ฟันดาบ 0 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 5 เหรียญ
31.ว่ายน้ำมาราธอน 0 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
32.ยิมนาสติก 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญ
33.ขี่ม้าประเภททีมศิลปะบังคับม้า 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
34.ขี่ม้า Endurance 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
35.ยิงธนู 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
36.บาสเกตบอล 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
37.ฮอกกี้สนามหญ้า 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 1 เหรียญ
38.ฮอกกี้น้ำแข็ง 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 1 เหรียญ
39.โปโลม้า 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง รวม 1 เหรียญ
40.ลอนโบวล์ 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญ
41.ยิมนาสติกลีลา 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญ
42.สควอช 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
43.กระโดดน้ำ 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
44.เน็ทบอล 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 1 เหรียญ

เหรียญทอง

1.ชินลง Non-Repetition Primary ชาย
อภิสิทธิ์ ชัยชนะ, ดุสิต ปิยะวงศ์, เอกกวี รื่นพารา, คณาวุฒิ รุ่งโรจน์, โกมินทร์ เนาว์นนท์, นพดล คงแถวทอง, ธงไชย สมบัติเกิด, วิศรุต ศรีสวัสดิ์

2. ตะกร้อทีมชุดชาย
อนุวัฒน์ ชัยชนะ, อัศดิน วงศ์โยธา, จันทร์ฤทธิ์ คู่แก้ว, จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน, กฤษณพงศ์ นนทะโคตร, ภัทรพงษ์ ยุพดี, พรชัย เค้าแก้ว, ศิริวัฒน์ สาขา, สิทธิพงษ์ คำจันทร์, สมพร ใจสิงหล, ธนวัฒน์ ชุ่มเสนา, ทวีศักดิ์ ทองสาย

3.โปโลน้ำทีมหญิง
อัลวาณีย์ สถิตานนท์, กายทิพย์ แซ่เตียว, เขมสิริ สิริเวชชะพันธุ์, กรกานต์ ปึงพงสกุล, นิราวัลย์ ชมพูฟื้น, ประณิศา นิลกลัด, ปรัชญาภรณ์ นุชอ่อง, โรจน์นรีย์ ทวีไชย, สโรชา ริ้วรุจิเรข, สินีนาฏ สนธิภักดี, ธวัลรัตน์ วงศ์ไพโรจน์, ฐิติรัตน์ สมยศ, วริษฐา สาหร่ายกาญจน์

4.เทเบิลเทนนิสคู่ผสม
สุธาสินี เสวตรบุตร กับ ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล

5.รักบี้ 7 คนหญิง
อุทุมพร เลี่ยมรัตน์, ปิยะมาศ ชมภูมี, จุฑามาศ บุตรเกตุ, ชิดชนก อยู่ศรี, ธิดารัตน์ สวัสดิ์นำ, นริศรา วรกิจศิริกุล, จีราพร ภีระบุณานนท์, บุศญา บุญรักษ์, ธนัชพร หวานดี, รัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์, กัลยารัตน์ ผู้งาม, รักษิณา นาวาแก้ว

6.เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง
สุดาพร พะลัง, วิภาดา จิตพรวน, ศศิวิมล จันทสิทธิ์, เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์, ธิดารัตน์ โสดา

7.ปืนสั้น 50 เมตร ชาย
ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญากุล

8.ตะกร้อคู่ทีมชาย
วิชาญ เต็มโคตร, ตรีพงศ์ ระวังภัย, จุฑารัตน์ ศรีทอง, อัศดิน วงศ์โยธา, จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน, พรชัย เค้าแก้ว, สุริยนต์ กุลพิมน, ราชัน วิพันธ์
9. คาราเต้ ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม ชาย
ศุภ งามพึ่งพิศ

10.ว่ายน้ำกบ 200 เมตร
ชายณัฐพงษ์ เกษอินทร์

11.ทุ่มน้ำหนักชาย
พร้อมรบ จันทิมา

12.พุ่งแหลนหญิง
ณัฎฐา นาชาญ

13.เรือใบเลเซอร์เรเดียล ทีมหญิง
วณิชชา โฉมทองดี, กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา, กมลชนก กล้าหาญ

14.ยิงปืนเป้าบินชาย
จิรนันท์ หทัยชูเกียรติ

15.โบว์ลิ่ง 3 คนชาย
สุรศักดิ์ มานุวงศ์, สิทธิพล คุณอักษร, อัจฉริยะ เช็ง

16.บิลเลียดชายคู่
ประพฤติ ชัยธนสกุล, ธวัช สุจริตธุรการ

17.ปืนยาวท่านอนหญิง
รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง

18.แบดมินตันทีมหญิง
สาวิตรี อมิตรพ่าย, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, ณิชชาอร จินดาพล, พุธิตา สุภจิรกุล, รวินดา ประจงใจ, จงกลพรรณ กิติธรากุล, ชนัญชิดา จูเจริญ, ภัทรสุดา ไชยวรรณ

19.จักรยาน Mass Start
นวุฒิ ลี้พงษ์อยู่

20.มวยสากล 64 กิโลกรัม ชาย
วุฒิชัย มาสุข

21.มวยสากล 56 กิโลกรัม ชาย
ฉัตร์ชัย บุตรดี

22.กอล์ฟ บุคคลชาย
โคสุเกะ ฮามาโมโต้

23.กอล์ฟ บุคคลหญิง
อาฒยา ฐิติกุล

24.กระโดดค้ำถ่อชาย
ปรณต ภู่ระหงษ์

25.ตะกร้อ 4 คนชาย
ชาญ เต็มโคตร, อนุวัฒน์ ชัยชนะ, เสกสรรค์ ทับทอง, สิทธิพงศ์ คำจันทร์, พรชัย เค้าแก้ว, ราชัน วิพันธ์

26.เทนนิสหญิงคู่
ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย, เพียงธาร ผลิพืช

27.ปืนยาว 3 ท่าชาย
นภิศ ต่อตั้งพานิช

28.เทนนิสชายคู่
สนฉัตร, สรรค์ชัย รติวัฒน์

29.วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย
กฤษฏา นามสุวรรณ, บัณฑิต ช่วงไชย, จีระพงศ์ มีนาพระ, จรัญ สะเทิงรัมย์

30.พุ่งแหลนชาย
พีระเชษฐ์ จันทรา

31.ฮอกกี้อินดอร์ทีมหญิง
เจษฎาพร ทองสั้น, กฤตติยา โลสันเทียะ, รื่นฤดี สืบสิงห์, วิบูลย์สิริ เพชรประไพ, เบญจมาศ บุรีวัน, ทิฆัมพร สกุลพิทักษ์, กัญญา จันทเพ็ชร์, จันตรี ลดาวรรษ์, ธนาภรณ์ ทองคำ,สุกัญญา ฤทธิ์งาม, สายรุ้ง จูวงษ์, ประภัสสร คำแสง

32.ว่ายน้ำกบ 200 เมตรหญิง
เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก

33.สัตตกรีฑา
สุนิสา โคตรสีเมือง

34.กระโดดค้ำถ่อหญิง
ชญานิศา ชมชื่นดี

35.เวคบอร์ดชาย
ปฎิวัติ แจ่มจันทร์

36.เทนนิสหญิงเดี่ยว
ลักษิกา คำขำ

37.เทนนิสคู่ผสม
สรรค์ชัย รติวัฒน์, ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย

38.เทควันโดพุมเซ่คู่ผสม
พงศ์กรณ์ สุวิทยารักษ์, อรวีย์ ศรีสหกิจ

39.เปตองทีมชาย
เถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด, สุขสรรค์ เพียจันทร์, ธนากร สังข์แก้ว, สำเริง เเสงโสด

40.กอล์ฟทีมหญิง
อาฒยา ฐิติกุล,ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล,มนัสยา ซีมากร

41.ยิงปืนเป้าบินชาย
ยอดชาย ผจญยุทธ

42.ขว้างจักรหญิง
สุเบญรัตน์ อินแสง

43.วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย
คุณานนท์ สุขแก้ว, ,ณัฐพงษ์ คงกระพันธ์, จิรายุ ปรีนารัมย์, พิชยะ สุนทรท้วม

44.เรือใบ 470 หญิง
สุธิดา พูนพัฒน์. กัญญาพร เบื้องบน

45.ฟุตซอลทีมหญิง
พรรณิภา กมลรัตน์, จิระประภา ทับสุริย์ ,จิระประภา นิ่มรัตนสิงห์ ,ดาริกา เพียรภายลุน, สิรัญญา ศรีมะณี, ศศิชา โพธิวงษ์, เจนจิรา บุปผา, สาวิตรี หม่ำยะลี, ณัฐมน อาจกล้า, ตรีรัชฎา บุญปลอด, พัชรพร ศรีเมือง, มุทิตา เสนคราม, อารยา กฤษวงษ์, หทัยชนก เทพคุณ

46.ตะกร้อทีมคู่หญิง
สมฤดี ปรือปรัก, มัศยา ดวงศรี, นิสา ธนะอรรถวุฒิ

47.เวคบอร์ดประเภททีม
ปฏิวัติ แจ่มจันทร์, ทัศไนย เกื้อกูลรัฐ, ศีรสินธุ์ ขำกล่อม, ธิดารัตน์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ, อัครวินท์ ปาณีตสงค์, อลิสา เอื้อลีฬหะพันธ์

48.เทควันโด 57 กิโลกรัมหญิง
เบญจรัตน์ อย่างตระกูล

49.วอลเลย์บอลทีมหญิง
ปลื้มจิตร์ ถินขาว, หัตถยา บำรุงสุข, จรัสพร บรรดาศักดิ์, วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์, อัจฉราพร คงยศ, ชัชชุอร โมกศรี, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ฐาปไพพรรณ ไชยศรี, พรพรรณ เกิดปราชญ์, นุศรา ต้อมคำ, ฑิชาญา บุญเลิศ, ปิยะนุช แป้นน้อย

50.ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 81 กิโลกรัม ชาย
มาซายูกิ เทราดะ

51.วอลเลย์บอลทีมชาย
กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์, สราญจิต เจริญสุข, กฤษฎา นิลไสว, กิติศักดิ์ แสงสี, มาวิน มณีวงศ์, อนุชิต ภักดีแก้ว, กันตพัฒน์ คูณมี, กฤษฎา สมคะเน, จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง, มนตรี พ่วงลิป, กิตตินนท์ นามขุนทด, จิรายุ รักษาแก้ว

52.ฟุตซอลทีมชาย
คฑาวุธ หารคำภา, คณิศร ภู่พันธ์, ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, รณชัย จูงวงษ์สุข, กฤษดา วงษ์แก้ว, นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์, สรศักดิ์ พูนจังหรีด, พีระพล สัตย์ซื่อ, วรุฒ หวังสะมาแอล, อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ, จิรวัฒน์ สอนวิเชียร,ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง, มูฮัมหมัด อุสมานมูซา, เจษฎา ชูเดช

53.จักรยาน Omnium หญิง
จุฑาธิป มณีพันธุ์

54. เรือใบ อาร์เอสวัน หญิง
ศิริพร แก้วดวงงาม

55.คริกเก็ตทีมหญิง
ศรนรินทร์ ทิพย์โภชน์, นาตยา บูชาธรรม, นฤมล ใจไว, รัตนา สังโลมา, รัตนาภรณ์ ผดุงเลิศ, ชนิดา สุทธิเรือง, ณัฐกานต์ จันทร์ธรรม, สิรินทรา แสงสกาวรัตน์, ศุลีพร เลามี่, โสรยา ลาเต๊ะ, อรณิชา คำชมภู, สายน้ำมิ้น แสนยะ, นันท์นภัส คนเจริญไกล, โรสนานี กาโนะ, ซาฆุฟตา อาแว, วงศ์ผกา เลี้ยงประเสริฐ, วันวิสา สิงห์วิเศษ, พัชรพร สันติวรรักษ์, วรินทร งามรัตนประเสริฐ, อารียา เย็นเผือก, ศิริลักษณ์ ไตรณรงค์, นัฏชา ศรีพงษ์เพริศ, วรรณการณ์ แสนรัมย์

56.เทควันโด 46 กิโลกรัม หญิง
จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์

57.เทควันโด 54 กิโลกรัม ชาย
รามณรงค์ เสวกวิหารี

58.เปตองคู่ผสม
ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง, อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์

59.วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสวัน ชาย
ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์

60.แบดมินตันคู่ผสม
เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย

61.มวยไทยรุ่น 71 กิโลกรัม
อนึ่ง คัฒมารศรี

62.มวยไทยรุ่น 67 กิโลกรัม
มานะ สมชัยภูมิ

63.ปันจักสีลัตรุ่นน้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม ชาย
ซอบรี เจะนิ

64.สเก็ตน้ำแข็งชาย
ไตรภพ กองงาม

65.เทควันโด 49 กิโลกรัม หญิง
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

66.แบดมินตันหญิงคู่
รวินดา ประจงใจ, จงกลพรรณ กิติธรากุล

67.เทควันโด 58 กิโลกรัม ชาย
เทวินทร์ หาญปราบ

68.แบดมินตันชายคู่
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, เดชาพล พัววรานุเคราะห์

69.ปันจักสีลัตร่ายรำ ทีมหญิง
อัสมา เจ๊ะมะ, นูรีซัน ลอเช็ง, อัสมา หวันชิตนาย

70.ฟุตบอลทีมชาย
อนุศิษฏ์ เติมมี, นนท์ ม่วงงาม,ศฤงคาร พรมสุภะ, ชินภัทร์ ลีเอาะ, พีฬาวัช อรรคธรรม, วรวุฒิ นามเวช, รัตนากร ใหม่คามิ, เควิน ดีรมรัมย์, สุริยา สิงห์มุ้ย, นพพล พลคำ, ศศลักษณ์ ไหประโคน, วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ, เชาว์วัตน์ วีระชาติ, มนตรี พรมสวัสดิ์, ณัฐวุฒิ สมบัติโยธา, พิธิวัต สุขจิตธรรมกุล, พิชา อุทรา, ชัยวัฒน์ บุราญ, เจนรบ สำเภาดี, สิทธิโชค กันหนู

71.ยกน้ำหนักรุ่น 85 กิโลกรัม ชาย
พรชัย ลบศรี

72.ไอซ์สเก็ต 1,000 เมตรชาย
ไตรภพ กองงาม

เหรียญเงิน

1.ว่ายน้ำมาราธอนหญิง
เบญจพร ศรีพนมธร

2.ว่ายน้ำมาราธอนชาย
พีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข

3. ชินลง Same Stroke ชาย
อภิสิทธิ์ ชัยชนะ, ดุสิต ปิยะวงศ์, เอกกวี รื่นพารา, กมล ประเสริฐ, คณาวุฒิ รุ่งโรจน์, กิตติชัย คำแสนราช, กิตติวินท์ วาทะวัฒนะ, พงษ์พันธ์ อบถม

4. ขี่ม้า Endurance ประเภททีม
กิติกรณ์ โหน่งบึ้ง, คณพศ ต้ายไธสง, พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, วริศ คุณธาราภรณ์, วิภาวรรณ พาวิทยลาภ, อรพิน เพ็ชร์เล็ก

5. ธนูโค้งกลับทีมชาย
วิทยา ทำว่อง, เด่นชัย เทพนาม, นัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์

6.จักรยาน Criterium ชาย
ธนาวุฒิ สนิกวาที

7.ฟันดาบเซเบอร์บุคคลชาย
วรกันต์ ศรีนวลนัด

8.ว่ายน้ำผลัด 4×100 หญิง
กรกาญจนา สะเพียรชัย,ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง, เจนจิรา ศรีสอาด, ภัทรวดี กิตติยะ

9.ขี่ม้าประเภททีมศิลปะบังคับม้า
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, ภัคจิรา ธงภักดิ์, อาริย์ณัฎฐา ชวตานนท์

10.จักรยาน Time Trial ทีมชาย
ธุรกิจ บุญรัตนธนากร, นวุติ ลี้พงษ์อยู่, พีรพงศ์ ลาดเงิน, พีระพล ชาวเชียงขวาง

11.เปตองหญิงเดี่ยว
อุไรวรรณ หิรัญวงค์

12.เปตองชายเดี่ยว
เกียรติก้อง ทนงค์

13.ขว้างจักรชาย
ณรงค์ เบ็ญจรูญ

14.คาราเต้ ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม หญิง
ปวีณา รักษาชาติ

15. ว่ายน้ำกบ 200 เมตรชาย
รดมยศ มาตเจือ

16.ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
เอมมิกา หิมะทองคำ

17.ทุ่มน้ำหนักชาย
ธวัช คชินทร์

18.เรือใบออพติมิสต์
โออินทิรา ภารพิบูล, เจตวีร์ ยงยืนนาน, ศรัณวงศ์ พูนพัฒน์, พันวา บุญนาค, ปาลิกา พูนพัฒน์

19.โบว์ลิ่ง 3 คน ชาย
ญาณพล ลาภอาภารัตน์, อรรณพ อารมณ์สราญนนท์, เอริค คิม โบเลวี่

20.ขว้างค้อนชาย
กิตติพงษ์ บุญมาวัน

21.ฟันดาบเอเป้ บุคคลชาย
ปัณถวิทย์ ฉ่ำเจริญ

22.ฟันดาบเซเบอร์บุคคลหญิง
พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์

23.คาราเต้ ต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม หญิง
กนกวรรณ ขวัญวงศ์

24.คาราเต้ ต่อสู้รุ่นน้ำหนัก 75 กิโลกรัมขึ้นไป ชาย
ธีรวัฒน์ คลังทอง

25.คาราเต้ ต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กิโลกรัม หญิง
อาร์ม สุขเขียว

26.สนุกเกอร์ชายคู่
ไพฑูรย์ ผลบุญ, อิศรา กะไชยวงศ์

27.ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 เมตรหญิง
เจนจิรา ศรีสอาด

28.ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตรหญิง
ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง, เบญจพร ศรีพนมธร, กรกาญจนา สะเพียรชัย, ภัทรวดี กิตติยะ

29.ทศกรีฑา
สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์

30.วิ่ง 200 เมตรชาย
จีระพงศ์ มีนาพระ

31.ปืนยาวท่านอนหญิง
สุภามาส วันแก้ว

32.มวยสากล 49 กิโลกรัม ชาย
ธานี นะรินรัมย์

33.มวยสากล 52 กิโลกรัม ชาย
ธเนศ องค์จันทร์ต๊ะ

34.ขว้างค้อนหญิง
มิ่งกมล คุ้มพล

35.มวยสากล 75 กิโลกรัม ชาย
ปฐมศักดิ์ ขัติยะ

36.เปตองชายคู่
ปิยะบุตร แช่มช้อย, สัญชัย เชือนเชื้อ

37.กอล์ฟ บุคคลหญิง
ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล

38.กระโดดค้ำชาย
ภาสพงษ์ อ่ำสำอาง

39.วิ่ง 1,500 เมตรชาย
โยธิน ยาประจันทร์

40.เปตองหญิงคู่
ภัทรธิดา มีพักต์, พันธุ์ธิพา วงศ์ชูเวช

41.คาราเต้ต่อสู้ทีมชาย
พิชัยยุทธ กนกวิไลกุล, ทรงวุฒฺ หมุนแทน, ศุภ งามพึ่งพิศ, ธนพล ร่มรื่น,

42.ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 800 เมตรหญิง
เอมมิกา หิมะทองคำ

43.วิ่ง 400 เมตรชาย
พิชยะ สุนทรท้วม

44.ฮอกกี้น้ำแข็งชาย
เทวินทร์ ชาติสุวรรณ, จันทพงษ์ เต็งสกุล, ธีระศักดิ์ รัตนดชติ, ชาญชิต ศุภดิลกลัฏษณ์, ลิขิต เนียมวัน, ฮิเดกิ นากายามะ, มาซาโตะ นากายามะ, ปภาณ ธนเกริกเกียรติ, รัฏษ์ชัย สุขวิบูลย์, ชาณเชี่ยว ศุภดิลกลักษณ์, ปณิธิ นวสมิตวงศ์, อันนต์ กุลลูกอิน, วิรวิทย์ มะกล้าทอง, พันธุ์เดช คูหาแก้ว, ชยุตพล กุลรัตน์, อาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน, ภัทรพบ อังกูลพัฒนาสุข, ประเวศ แก้วจีน

45.ฟุตบอลหญิง
วราภรณ์ บุญสิงห์, ญาดา เซ่งย่อง, ณัฐกานต์ ชินวงษ์, ดวงนภา ศรีตะลา, อินทร์อร พันธุ์ชา, วารุณี เพ็ชรวิเศษ, สุนิสา สร้างไธสง, ขวัญฤดี แสงจันทร์, พิสมัย สอนไสย์, พิกุล เขื่อนเพ็ชร์, ศิลสวรรณ อินต๊ะมี, นภัทร สีเสริม, อลิษา รักพินิจ, รัตติกาล ทองสมบัติ, นิภาวรรณ ปัญโญสุข, อรทัย ศรีมะณี, ธนีกาญจน์ แดงดา, กาญจนา สังข์เงิน, นิสา ร่มเย็น, เสาวลักษ์ เพ็งงาม

46.เทนนิสหญิงคู่
ลักษิกา คำขำ, นพวรรณ เลิศชีวกานต์

47.วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง
สุภาวรรณ ธิปัตย์,ทัศพร วรรณกิจ, กัลยรัตน์ ปากดี, ปาริฉัตร เจริญสุข

48.โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ส ชาย
ญาณพล ลาภอาภารัตน์

49.ว่ายน้ำผลัดผสม 4×100 เมตร หญิง
เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก, อารยา วงษ์วาท, ภัทรวดี กิตติยะ, ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง

50.ทุ่มน้ำหนักหญิง
อารีรัตน์ อินทดิษฐ

51.เวคบอร์ดชาย
ทัศไนย เกื้อกูลรัฐ

52.เทนนิสชายเดี่ยว
จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์

53.ปืนยาว 3 ท่าหญิง
รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง

54.วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
จำรัส ฤทธิเดช

55.กอล์ฟทีมชาย
กัมลาศ นาเมืองรักษ์, วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง, สดมภ์ แก้วกาญจนา, โคสุเกะ ฮามาโมโต้

56.ยิมนาสติกลีลาทีมหญิง
พรชนิตว์ จันทาบุตร, ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน,ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน, มนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงส์

57.จักรยาน BMX หญิง
ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร

58.จักรยาน BMX ชาย
นนทกร อินโคกสูง

59.วิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง
ศุภนิช พูลเกิด, อัจจิมา เอ่งฉ้วน, ตรีวดี ยงพันธ์, พรพรรณ เหิมฮึก

60.ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 เมตรหญิง
กรกาญจนา สะเพียรชัย

61.ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง
ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง

62.บาสเกตบอลทีมหญิง
เพ็ญพรรณ โยธานันท์, จุฑามาศ จันทกาล, สุภาวดี กุญชวน, จุฑาทิพย์ มธุรส, สุรีย์ พรหมราช, อัจฉรา กายชัยภูมิ, วิภาพร แซ่ฉั่ว, ธิดาพร ไม้หอม, นฤมล บ้านหมู่, สุวิมล แสงเทศ, อังคณา บัวพา, สุภิรา กลั่นบุศย์

63.เทเบิลเทนนิสทีมหญิง
สุธาสินี เสวตรบุตร, นันทนา คำวงศ์, ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน, อรวรรณ พาระนัง, จิณห์นิภา เสวตรบุตร

64.ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัมหญิง
อรพิน เสนาธรรม

65.เทควันโดพุมเซ่ทีมหญิง
อรวีย์ ศรีสหกิจ, เกษรา เกียรติอัชวะชัย, เพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล

66.เรือใบ 470 ชาย
นาวี ธรรมสุนทร, ณัฐ บุญมารศรี

67.เรือใบ 420 ชาย
สุธน แย้มพินิจ, นพพร บุญเชิด

68.จักรยานสแคช ชาย
ธุรกิจ บุญรัตนธนากร

69.ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัมชาย
สุรัตนา ทองศรี

70.สนุกเกอร์ บุคคลชาย
ไพฑูรย์ ผลบุญ

71. จักรยานประเภททีมสปรินท์ชาย
พงษ์เทพ ท่าพิมาย,วรยุทธ คะปัญญา,สัจจกุล เสียงล้ำ

72.ฮอกกี้ทีมหญิง
พันณิภา ผานิล, บุญตา ด้วงอุไร, จุฑารัตน์ ศรีอยู่รอด, อมร สุขขะปุณณะพันธ์, ปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์, กิติญา โชติมณี, จ.ส.ต.หญิง กรรณิการ์ ลิ่วรุ่งโรจน์, ดอกคูณ สีดี, จันตรี ยั่งยืน, รัศมี จาตุรนต์รัศมี,กมลรัตน์ ทองคณารักษ์, สุพรรณี ยิ้มนวล, อรพิมล กิตติธีรโสภณ, ดวงรัตน์ จันทรักษ์, ธนิฏฐา ช่วงมณีโชติ, สุกัญญา ฤทธิ์งาม, ชุลีพร เนืองศรี, รัตนาภรณ์ ทรงพระนาม

73.ยกน้ำหนักรุ่น 69 กิโลกรัม ชาย
ไตรรัตน์ บุญสุข

74.มวยไทยรุ่น 63.5 กิโลกรัม
ชลวิทย์ ปรีดาศักดิ์

75.เรือใบออพติมิสต์ หญิง
ปาลิกา พูนพัฒน์

76.ปันจักสีลัตรุ่น 55-60 กิโลกรัมหญิง
เรวดี ดำศรี

77.ปันจักสีลัตรุ่น 60-65 กิโลกรัมชาย
พรเทพ พูลแก้ว

78.แบดมินตันชายเดี่ยว
โฆษิต เพชรประดับ

79.เรือใบออพติมิส ชาย
พันวา บุนนาค

80.มวยไทยรุ่น 57 กิโลกรัม
ธัชทนา หลวงพล

81.ไอซ์สเก็ตหญิง
วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร

82.มวยไทยรุ่น 54 กิโลกรัม
สุรชัย นาคแถม

83.แบดมินตันหญิงคู่
พุธิตา สุภจิรกุล, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย

84.ขี่ม้าโปโลทีมชาย
อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, ณัฐพงษ์ ประทุมลี, สาธิต วงศ์กระโซ่, พลอย ปิ่นแสง, ธนาศิลป์ เชื้อวังคำ, ณัฐดษฐ์ ศิลาอมรศักดิ์

85.เรือใบเลเซอร์ สแตนดาร์ด ชาย
กีระติ บัวลง

86.จักรยาน Pursuit ทีมชาย
ธุรกิจ บุญรัตนธนากร,ยุทธนา มะโน ,สราวุฒิ สิริรณชัย นวุติ ลี้พงษ์อยู่, เสฏฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

เหรียญทองแดง

1.วิ่งมาราธอนหญิง
ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์

2.ทีมเนตบอลหญิง
ปวีณา คำวัน, ดาราพร ปานช้าง, เกลียวเกด ปานจัตุรัส, บุญวิลัย ทองมา, ขนิษฐา กังวลงาน, ธิดาภรณ์ สุทธาชีพ, ปณิตา ฤทธิรงค์, ปรียาพร กุลศิริรัตน์, รัตติยากร บัวทอง, สิริมา สามนารี, พัชรี แสงจันทร์, ภักค์ลดาธนัน ถิรธนานิธิวรโชติ

3.ขี่ม้า Endurance ประเภทบุคคล
วริศ คุณธาราภรณ์

4.รักบี้ 7 คนชาย
วรงค์กรณ์ คำเกิด, ภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์, ฆฤณ ลักษณพงศ์, สเมธ ทำมาพร, พิชญ์พงษ์ พลายบัว, ชาตรี วรรณดิษฐ์, วุฒิกร บัวเขียว, อภิชัย พิชัยกมล, คมจักร จักรพันธ์ ณ อยุธยา, อัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์, ภัทรพัฒน์ กญจนาเกตุ, Tyler Chant

5.ธนูโค้งกลับ บุคคลชาย
วิทยา ทำว่อง

6.เทเบิลเทนนิสชายคู่
ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล, ศุภณัฐ วิสุทธิ์เมธางกูร

7.จักรยาน Criterium หญิง
จุฑาทิพย์ มณีพันธุ์

8.ยิงปืน Double Trap บุคคลชาย
ศิรวิชญ์ เต็มมาศ

9.ยิมนาสติกศิลป์ทีมชาย
จามร พรหมมณี, ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, ณัฐติพงษ์ เอียดวงศ์, ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ, ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ, ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ

10.ว่ายน้ำผีเสื้อ 200 เมตรหญิง
ภัทรวดี กิตติยะ

11.ว่ายน้ำกรรเชียง 100 เมตรหญิง
เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก

12.ยิมนาสติกประเภท Floor Exercise ชาย
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ

13.ยิมนาสติกประเภทม้าหู ชาย
จามร พรหมมณี

14.เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว
สุธาสินี เสวตรบุตร

15.เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว
นันทนา คำวงศ์

16.เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว
ภาดาศักดิ์ ตันติวิริยะเวชกุล

17.ปืนยาว 10 เมตรชาย
นภิส ต่อตั้งพานิช

18.คาราเต้ท่ารำ บุคคลหญิง
มนสิชา ธารารัตนากุล

19.ฟันดาบฟอยล์ บุคคลชาย
โสภณัฐ มายะการ

20.โบว์ลิ่ง คู่ผสม
อรรณพ อารมณ์สราญนนท์, ญาณี แซ่เบ้

21.มวยสากล 81 กิโลกรัม ชาย
อนวัช ถองกระโทก

22.ว่ายน้ำผีเสื้อ 200 เมตร ชาย
นวพรรษ วงศ์เจริญ

23.ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง

24.วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
จุฑามาศ โขนขำ

25.คาราเต้ ต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง
เสาวรส แซมสีม่วง

26.วิ่ง 100 เมตรชาย
กฤษฎา นามสุวรรณ

27.เรือใบทีมเรซซิง เรเซอร์ สแตนดาร์ด
ชูศิษฐ์ ปัญจมาลา, กีระติ บัวลง, จารุพงศ์ มีอยู่สามเสน

28.ยิงปืนเป้าบินชาย
ธนภัทร จังพานิช

29.ยิมนาสติก บาร์คู่ชาย
จามร พรหมมณี

30.ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตรชาย
พรชัย สุคนธ์พานิช

31.ฟันดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
ต้นป่าน โพธิ์แก้ว

32.เดิน 10,000 เมตรหญิง
ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ

33.คาราเต้ ต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง
ทิพวรรณ คำศรี

34.คาราเต้ ต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย
สิรวิชญ์ สว่างศรี

35.คาราเต้ ต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย
ทรงวุฒิ หมุนแทน

36.เขย่งก้าวกระโดดหญิง
ปริญญา เฉื่อยมะเรือง

37.สควอช ชายคู่
ณัฐกิตติ์ จิวาสุวรรณ, ภูวิศร์ ศิษย์มาโนช

38.เขย่งก้าวกระโดดชาย
ปรัชญา เทพรักษ์

39.ขว้างค้อนหญิง
ปานวาด กิมสร้าง

40.กอล์ฟ บุคคลชาย
กัมลาศ นาเมืองรักษ์

41.ลอนโบว์ล 4 คนชาย
อนุรักษ์ รณมณี, อุเทน อ้นทอง, ปฐวี มณเฑียร, ชลิต ยิ่งยง

42.ลอนโบว์ล 4 คนหญิง
ชไมพร คชวงษ์, ภัสสร ไบรอันท,ปาลิตา, กฤษณา

43.แบดมินตันทีมชาย
บดินทร์ อิสสระ, โฆษิต เพชรประดับ, สัพพัญญู อวิหิงสานนท์, เดชาพล พัววรานุเคราะห์, กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, กันตภณ หวังเจริญ, อดุลรัชต์ นามกูล, นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร, ตราวุธ โพธิ์เที่ยง, นันทกานต์ ยอดไพสง

44.โบว์ลิ่งทีมชาย
สุรศักดิ์ มานุวงศ์, สิทธิพล คุณอักษร, อัจฉริยะ เช็ง, ญาณพล ลาภอาภารัตน์, อรรณพ อารมณ์สราญนนท์, เอริค คิม โบเลวี่

45.ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 800 เมตรหญิง
ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง

46.วิ่ง 400 เมตรหญิง
ศุภนิช พูลเกิด

47.สควอชหญิงคู่
ทัศดาว ธำรงลาภ, อนันตนา ประเสริฐรัตนกุล

48.เทนนิสชายเดี่ยว
วิชยา ตรงเจริญชัยกุล

49.คริกเก็ต 50 โอเวอร์ทีมชาย
บุญช่วย สมบัติรักษา, ชาญชัย เป็งคำตา, คำรณ เสนามนตรี, เกียรติวุฒิ สุทธิสาร, กฤตนู แซ่กือ,นิคม มาเยอะ, นพดล เสนามนตรี, พณศักดิ์ แดนมะลิดอย, พายุพัฒน์ สูงนารถ, สิทธิพงษ์ หงษี, ธนาธิษณ์. จิรพันธวงศ์, ธิชากร ชลาศรี, วิชนาถ ซิงห์, วันชนะ อุยสุข, วีรชัย มณีรัตน์

50.เทนนิสชายคู่
วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, กิตติพงษ์ วชิรมโนวงศ์

51.ปืนยาว 10 เมตรหญิง
นวินดา เกษมเกียรติไทย

52.ลอนโบว์ลส 3 คนชาย
วัฒนา กาศขุนทด, ธนกฤต ธรรมสาร, อนันต์

53.ว่ายน้ำกบ 100 เมตร ชาย
รดมยศ มาตเจือ

54.บิลเลียด บุคคลชาย
ประพฤติ ชัยธนสกุล

55.สัตตกรีฑา
วาสนา วินาโท

56.วิ่ง 10,000 เมตร ชาย
สัญชัย นามเขต

57.ทุ่มน้ำหนักหญิง
สาวิตรี ทองฉาว

58.ขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางประเภททีม
เสียงซอ, สายลับ เลิศรัตนชัย, จารุพร ลิมปิชาติ, กรธวัช สำราญ

59.บาสเกตบอลทีมชาย
ดรงค์พันธ์ อภิรมย์วิไลชัย, รัชเดช เครือทิวา, ชนะชนม์ กล้าหาญ, กานต์ณัฐ เสมอใจ, ธีรวัฒน์ จันทะจร, ชิตชัย อนันติ, ชนาธิป จักรวาฬ, บัณฑิต หลักหาญ, ปฏิภาณ กล้าหาญ,, ณกรณ์ ใจสนุก, สุขเดฟ โคเคอร์, ณัฐกานต์ เมืองบุญ, ชัชพล จึงแย้มปิ่น, โสฬส สุนทรศิริ, พีรณัฐ เสมมีสุข, ไพรัช เสกธีระ, นราธิป บุญเสริม, อนุรักษ์ รอดเลี้ยง, อรรถพงษ์ ลีลาพัฒน์กุล, สุวิชัย สุวรรณ์, กันตพงศ์ คอร์ซาห์-ดิค, อนุชา ลังสุ่ย, ไทเลอร์ แลมบ์

60.เปตองทีมหญิง
นันทวัน เฟื่องสนิท, ณัฐยา อยู่ทอง, ปธิตา ศิลาวุธ, ทองสี ตะมะโคตร

61.ลอนโบว์ลชายคู่
นเรศ เอี้ยงเถื่อน, สนธิ มานะกิจไพบูลย์

62.ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง
เจนจิรา ศรีสอาด

63.เทนนิสคู่ผสม
เพียงธาร ผลิพืช, สนฉัตร รติวัฒน์

64.ยูโด รุ่นไม่เกิน 66 กิโลกรัม ชาย
สุรศักดิ์ พันธนาม

65.กระโดดน้ำทีมผสม
ธีรภัทร ศิริบูรณ์, สุฬินฌา บูรณพล

66.เทควันโด 68 กิโลกรัมชาย
ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์

67.เรือใบ 470 หญิง
นริสรา สัตตะ, นิชาภา ไหวไว

68.จักรยานสแคช ชาย
ธนาวุฒิ สนิกวาที

69.จักรยานสปรินท์ทีมหญิง
พรรณรายณ์ ราษี, ชนิภรณ์ บัตริยะ

70.ยิมนาสติกลีลา ประเภทห่วง
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน

71.ยกน้ำหนักรุ่น 56 กิโลกรัม ชาย
วิฑูรย์ มิ่งมูล

72.ยิมนาสติกลีลา ประเภทคลับ
ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน

73.ยิมนาสติกลีลา ประเภทริบบิ้น
ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน

74.แบดมินตันคู่ผสม
บดินทร์ อิสสระ, สาวิตรี อมิตรพ่าย

75.แบดมินตันหญิงเดี่ยว
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์

76.แบดมินตันชายคู่
บดินทร์ อิสสระ, นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร

77.ปันจักลีลา ชาย
อิลยาส สารายา

78.จักรยาน Pursuit ชาย
สราวุฒิ สิริรณชัย

79.จักรยาน สปรินท์ ชาย
จาตุรงค์ นิวรรณติ

80.ปันจักสีลัตรุ่น 50-55 กิโลกรัมหญิง
สุดา เหลืองอภิชาตกุล

81.ปันจักสีลัต 65-70 กิโลกรัมชาย
กูอิบรอเฮม กูบาฮา

82.เรือใบเลเซอร์ เรเดียล หญิง
กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา

83.เรือใบเลเซอร์ เรเดียล ชาย
อภิวัฒน์ ศรีงาม

84.ปันจักสีลัต 70-75 กิโลกรัม ชาย
เสกสรรค์ ศรีหมาน

85.ปันจักสีลัต 80-85 กิโลกรัม ชาย
สุรศักดิ์ เด็กหลี

86.ปันจักสีลัต 75-80 กิโลกรัม หญิง
พิมพิราช ต้นเขียว

87.จักรยาน Keirin หญิง
วาทินี ลือขจร

88.กระโดดน้ำหญิงคู่ 10 เมตร
สุฬินฌา บูรณพล, ฐิติพร โตนะโพธิ์

เข้าสู่หน้าหลัก >>>kwamkidhen.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดีๆ … อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ^^